GROEPEN

PIEPERS

De piepers is onze jongste groep. Hier zitten onze jongste leden, namelijk de kinderen van het 3e kleuterklasje en het eerste leerjaar. Ze hebben elke week activiteit waar de focus ligt op eenvoud, maar waar de rode draad in elk spel centraal staat. Ideaal voor deze leeftijd! Zoals elk jaar focusen we op een leidingsploeg die uitermaten geschikt is voor deze leeftijdsgroep, zodat de leden op geen enkel gebied iets te kort komen. Hopen ervaring zijn aanwezig om uw kleine spruit op een veilige manier de beste tijd van de week te laten meemaken.

LEEUWKES

De leeuwkes is onze 2de jongste groep. Hier zitten de kinderen in van het 2e en 3e leerjaar. In deze leeftijdsgroep, die elk jaar ook de grootste is, leren ze samen spelen, samen dingen opbouwen, dingen verdienen, dingen knutselen, in groep samen werken,.. je kan zeggen dat ze bij de leeuwkes een hechte groep worden, wat hen de jaren die gaan komen enkel maar ten goeden komen. Een plezante groep is een plezante activiteit! Zij gaan tijdens het kamp de volle 10 dagen mee, echter slaapt deze groep nog wel in gebouwen, wat zeker en vast geen domper op de kampsfeer hoeft te zijn!

DEUGNIETEN

RAKKERS

SJOWERS

JONGHERNIEUWERS